กฎหมายความปลอดภัยออนไลน์พร้อมคุ้มครองคุณ (Thai)

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยออนไลน์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ฉบับใหม่ (Online Safety Act 2021) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2022

กฎหมายฉบับใหม่นี้ให้ความคุ้มครองชาวออสเตรเลียจากการกระทำมิชอบอย่างร้ายแรงทางออนไลน์ อันรวมถึงการกระทำมิชอบโดยใช้ภาพ การระรานเด็กทางไซเบอร์ และเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นภัยหรืออันตรายร้ายแรง

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือชมวีดิทัศน์บนเพจนี้ได้ หรือโทร TIS National ที่หมายเลข 131 450 เพื่อขอบริการล่าม

เชิญแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับครอบครัว ญาติมิตรและเครือข่ายในชุมชนของท่าน

กฎหมายความปลอดภัยออนไลน์พร้อมคุ้มครองคุณ

วีดิทัศน์อธิบาย ไทย (Thai)

กฎหมายฉบับใหม่ครอบคลุมประเด็นใดบ้าง เชิญอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าข้อมูลของ Online Safety Act 2021

ท่านสามารถรายงานการกระทำมิชอบอย่างร้ายแรงทางออนไลน์โดยเข้าไปที่หน้าเพจสำหรับรายงานที่