قوانین ایمنی آنلاین: اینھا اینجا برای حمایت از شما موجود است (Dari)

کمپاین مصؤنیت آنلاین آگاهی از قانون جدید مصؤنیت ۲۰۲۱ (Online Safety Act 2021) را افزایش می دهد که به تاریخ ۲۳ جنوری سال ۲۰۲۲ تنفیذ شد.

قوانین جدید استرالیایی ها را در برابر سوء استفاده های آنلاین جدی، از جمله سوء استفاده مبتنی بر تصویر، آزار و اذیت سایبری کودکان و محتوای آنلاین خیلی مضر یا خطرناک محافظت می کند.

می توانید با مطالعه مطالب نوشته شده و تماشای ویدیو های موجود در این صفحه، یا با تماس با TIS National به شماره 450 131 و درخواست مترجم، معلومات بیشتر بدست بیاورید.

همچنین اگر میخواهید میتوانید این مطالب را با دوستان، خانواده و شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

قوانین ایمنی آنلاین: اینھا اینجا برای حمایت از شما موجود است