Need help dealing with violent or distressing online content? Learn more

Soomaali (Somali)

Ku baadh talooyinka badbaadada online-ka ah iyo agabka Somali.

Gudoomiyaha eSafety (eSafety)

Gudoomiyaha eSafety (eSafety) waa maamulaha madaxa banaan ee Australia ee Online Safety. Waxaan nahay hay'ad Dawlada Australia ah. 

eSafety waxa ay gacan ka gaysataa in dhamaan dadka Australiyaanka ah ay ka badbaadaan waxyeelada online-ka waxayna kor u qaadaa dariiqooyin lagu helo badbaado, khibrado online oo wanaagsan. Waxaan leenahay awoodo sharci ah oo aan ku ilaalinayno Australiyaanka inta badan xarumaha internetka iyo golayaasha ay dadku kala kulmaan xadgudub ama waxyeelo.

eSafety sidoo kale waxay leedahay barnaamijyo iyo agab badbaado oo khadka ku jira oo lacag la'aan ah. 

eSafety waxay kaa caawin kartaa in meesha laga saaro waxyaabaha halista ah ee khadka online-ka ah. Waxyaabaha halista ah waxaa ka mid noqon kara:

Si aad u ogaato sida loo soo gudbin karo warbixin tag: eSafety.gov.au/report

Waxaad sidoo kale ka wici kartaa Adeegga Fasiraada iyo Turjumaada 131 450 si ay kaaga caawiyaan inaad usoo gudbiso wixii warbixin/cabasho ah eSafety

Waxaad isticmaali kartaa Google Translate si aad u akhriso qaybaha Ingiriisiga ee boggan.

On this page:

Image-based abuse

This guide shows you what to do if someone shares an intimate image of you without your consent.

Resources for parents and carers

Podcasts

Last updated: 29/05/2024