Need help dealing with violent or distressing online content? Learn more

Macedonian

Проучете совети и материјали за онлајн безбедност на македонски јазик.

Комесарот за електронска безбедност (eSafety Commissioner)

Комесарот за електронска безбедност (eSafety Commissioner) е независен регулатор на Австралија за онлајн безбедност. Ние сме агенција на австралиската влада. 

eSafety помага да се заштитат сите Австралијци од опасности на интернет и промовира начини за побезбедни и попозитивни онлајн искуства. Овластени сме со закон да ги заштитиме Австралијците на повеќето онлајн платформи и форуми каде што луѓето доживуваат злоупотреба или повреда.

eSafety, исто така, има бесплатни онлајн програми и материјали за безбедност. 

eSafety може да помогне да се отстрани сериозно штетна онлајн содржина. Сериозно штетна содржина може да вклучува:

За да дознаете како да пријавите случај на онлајн малтретирање, одете на: eSafety.gov.au/report

Можете исто така да се јавите на Службата за писмено и усно преведување на 131 450, за да добиете преведувач кој ќе ви помогне да поднесете пријава до eSafety.

Можете да го користите Google Translate за да ги читате деловите што се на англиски јазик на оваа страница.

On this page:

Last updated: 29/05/2024