قوانین ایمنی آنلاین: ما اینجاییم تا از شما حمایت کنیم (Farsi)

کمپین ایمنی آنلاین، درباره قوانین ایمنی آنلاین 2021 (Online Safety Act 2021) که در 23 ژانویه 2022 آغاز شد اطلاعات می دهد.

قوانین جدید از استرالیایی ها در برابر آزار و اذیت جدی اینترنتی، شامل آزار و اذیت با استفاده از تصویر، قلدری آنلاین در مورد کودکان و مطالب خطرناک و بصورت جدی آسیب زننده، محافظت می کند.

شما می توانید از طریق خواندن منابع نوشتاری و تماشای ویدئوها در این صفحه، یا با تلفن کردن به  TIS National با شماره  131 450  و درخواست مترجم، در این مورد بیشتر بدانید.

شما همچنین می توانید این منابع را با دوستان، خانواده و شبکه جامعه خود به اشتراک بگذارید.

قوانین ایمنی آنلاین: ما اینجاییم تا از شما حمایت کنیم

برگه حاوی اطلاعات:

 

نمونه مطالعات موردی:

 

برای اطلاع از جزئیات اینکه قوانین جدید شامل چه چیزهایی می شود، از صفحه اطلاعات قوانین ایمنی آنلاین Online Safety Act 2021 دیدن نمایید.

شما می توانید آزار و اذیت جدی اینترنتی را با مراجعه به صفحه گزارش ما گزارش کنید.

ویدئوی توضیحی فارسی (Farsi)